عملکرد اداره دامپزشکی ری در حوزه نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی طی سال جاری

به گزارش روابط عمومی اداره دامپزشکی شهرستان ری از ابتدای سال جاری تا پایان دیماه مجموعا” مقدار۲۵۱ تن انواع فرآورده های خام دامی آلوده پس از انجام آزمایشهای لازم و اخذ احکام قضایی مربوطه ، معدوم و از چرخه مصرف انسانی خارج گردیده است .
دکتر تاویلی سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان ری در این خصوص افزود: در رابطه با تخلفات بهداشتی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان دیماه مجموعا” یکصدو هشتاد و هفت پرونده ( مستقل از سوی این اداره و مشترک با واحد بازرسی و نظات اصناف ) به مراجع قضایی ارسال شده و هفت واحد متخلف نیز با اخذ حکم قضایی پلمپ گردیده است. همچنین با توجه به کثرت قابل توجه واحدهای کشتارگاهی و بسته بندی در شهرستان ری ، تا پایان دیماه مجموعا” ۴۳۴ نوبت بازدید کارشناسی از کشتارگاههای دام و طیور و ۳۴۳ نوبت بازدید نیز از واحدهای بسته بندی و سردخانه ای تحت نظارت به عمل آمده و تعداد یک هزار و هشتاد و نه نمونه اخذ شده نیز جهت تعیین تکلیف و یا صادرات به آزمایشگاه ارسال شده است . دکتر تاویلی در خاتمه عنوان کرد: در سال ۱۳۹۴ در خصوص واحدهای عرضه فرآورده های خام دامی و رستورانها اقدامات قابل توجهی از سوی اداره دامپزشکی شهرستان ری انجام شده است که یقینا” در ارتقای سطح بهداشت عمومی شهرستان و تامین امنیت غذایی مفید و موثر بوده است.

اخبار