حضور مدیر عامل شرکت تعاونی پشتیبانی صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور در سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه