انعقاد تفاهم نامه انجمن صنعت بسته بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور و شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران