تیرماه ، آغاز طرح آمارگیری از گاوداری های صنعتی

تیرماه ، آغاز طرح آمارگیری از گاوداری های صنعتی

در این طرح اطلاعاتی از قبیل ظرفیت، وضع و نوع فعالیت، تعداد گاو و گوساله در روز آمارگیری، مقدار و ارزش تولیدات و همچنین تعداد شاغلان گاوداری جمع‌آوری شده و در سطح استان و کشور استخراج خواهد شد.

طرح آمارگیری از گاوداری های صنعتی کشور  به صورت تمام شماری در سراسر کشور و با مراجعه به بیش از ٢۶ هزار گاوداری صنعتی اجرا می شود. هدف از انجام این طرح، بهنگام سازی چارچوب گاوداری‌های صنعتی کشور و تهیه اقلام مورد نیاز جدول داده ستانده جهت گردآوری آمار و اطلاعات مهم برای برنامه‌ریزی در این بخش می باشد. در اجرای این طرح حدود ٢١٠ نفر کارشناس مسئول، مأمور آمارگیری و بازبین فعالیت می‌کنند.

در این طرح اطلاعاتی از قبیل ظرفیت، وضع و نوع فعالیت، تعداد گاو و گوساله در روز آمارگیری، مقدار و ارزش تولیدات و همچنین تعداد شاغلان گاوداری جمع‌آوری شده و در سطح استان و کشور استخراج خواهد شد.

گفتنی است سمینار آموزشی طرح آمارگیری از گاوداری‌های صنعتی کشور به صورت غیر حضوری  با حضور کارشناسان مسؤل معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها، در روزهای ٢۴ لغایت ٢۵ خرداد سال ‌جاری توسط مرکز آمار ایران و  به منظور آشنایی شرکت‌کنندگان با اهداف اجرای طرح و نحوه گردآوری اطلاعات  برگزار  شد.

مرکز آمار ایران از مسئولان گاوداری‌های صنعتی کشور تقاضا دارد در صورت مراجعه ماموران آمارگیری، همکاری لازم را با آنان به عمل آورند.

اخبار