کاهش ۳۰درصدی هزینه‌ها با تشکیل زنجیره تولید مرغ

تشکیل زنجیره تولید مرغ تا ۳۰درصد، هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.

وقتی مراحل تولید، کشتار و بازار، جداگانه فعالیت کنند، هر بخش به دنبال منافع خود است.

با هم بودن این مراحل در قالب زنجیره، علاوه بر کاهش هزینه ها، بهره وری را هم افزایش می‌دهد.

پایین آمدن ریسک تولید، بازار رسانی یکپارچه و برندسازی در قالب زنجیره محقق می‌شود.

سالانه ۳۰۰هزار تُن گوشت مرغ در گلستان تولید می‌شود و این استان رتبه دوم تولید مرغ در کشور را دارد.

در گلستان، یکهزار واحد مرغداری و ۱۴کشتارگاه مرغ فعال و ظرفیت کشتارگاه‌ها تا ۵۰۰هزار قطعه در شبانه روز است.

اخبار