خدمات انجمن

۱. برگزاری جلسات تبادل اطلاعات جهت هم اندیشی و رفع چالشها و مشکلات و بهبود شرایط فعالیت اعضا
۲. مکاتبات و مذاکرات و پیگیری حل مشکلات اعضا با بخش حاکمیتی و سیاستگزار
۳. ایجاد همبستگی و ترسیم وابستگی میان اعضا و بررسی منافع مشترک
۴. انعقاد قراردادهای تجمیعی برای اعضای انجمن و پرسنل زیرمجموعه با مراکز خدماتی، رفاهی، درمانی و … برای دستیابی به خدمات مناسب (مانند بیمه درمان تکمیلی)
۵. تامین مواد اولیه با قیمت مناسب و معرفی تامین کنندگان خوب از طریق خرید گروهی
۶. برگزاری دوره های آموزشی با هدف افزایش بهره وری و کیفیت محصولات
۷. مبارزه با واحد های غیر مجاز و تقلبات و تخلفات که باعث آسیب به صنف می شود
۸. شرکت در جلسات تصمیم گیری دولتی برای پیشبرد اهداف انجمن
۹. همسان سازی کیفیت محصولات و تهیه جدول ضرایب نرخ گذاری مناسب
۱۰ . برنامه های تبلیغاتی، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی جهت افزایش سهم محصولات بسته بندی شناسنامه دار
۱۱ . شرکت در همایش ها، سمینارها و جلسات به عنوان نماینده صنف
۱۲ . مشاوره امور حقوقی و قوانین حاکمیتی و نظارتی به اعضا
۱۳ . چاپ سررسید و کاتالوگ و معرفی انجمن و اعضای آن و ارسال هدیه به افراد مرتبط
۱۴ . ایجاد پایگاه اینترنتی و شبکه های اجتماعی برای معرفی انجمن و اعضای آن و تبادل اطلاعات
۱۵ . مشاهده، بررسی نقاط ضعف و قوت شرکت ها و مشاوره بهبود عملکرد اعضا

۱. همکاری با دانشگاه ها و موسسات علمی پژوهشی برای فعالیت های پژوهشی، مطالعات و مقالات
۲. فراهم آوردن امکانات بازدید دانشجویی از مراکز تولید و بسته بندی مواد پروتئینی
۳. همکاری با دانشجویان و پژوهشگران برای انجام تحقیقات و پایان نامه ها
۴. برگزاری دوره های آموزشی در دانشگاه علوم و تحقیقات با ارائه مدرک دانشگاهی
۵. خرید و مشارکت در طرح های پژوهشی و اختراعات
۶. مشارکت در چاپ کتب و برشور های علمی و اطلاع رسانی
۷. برگزاری کنگره، همایش و سمپوزیوم های علمی

۸. انعقاد تفاهم نامه مشترک انجمن با انستیتو تحقیقات تغذیه ای صنایع غذایی کشور

۱. مشارکت در تدوین دستور العمل ها، بخشنامه ها و مصوبات
۲. شرکت در جلسات، تصمیم گیری و ارائه راهکارهای کارشناسی
۳. همکاری در شناسایی واحد های غیر مجاز وشناسایی تخلفات و تقلبات
۴. ارائه خدمات توزیع گوشت و مرغ دولتی
۵. همکاری در تهیه اطلاعات و استخراج آمار
۶. مشارکت در همایش ها، سمینارها و مراسم های مرتبط
۷. همکاری با کمیسیون های امور مالیاتی

۱. رسیدگی به شکایات مشتریان
۲. اطلاع رسانی شناسایی و کنترل کیفیت محصولات
۳. اطلاع رسانی نحوه خرید مواد پروتئینی
۴. برگزاری کلاسهای آموزشی در خصوص پاک سازی
و نگهداری گوشت در منزل و یخچال های خانگی
۵. تهیه پوستر، برشور و بیلبورد های اطلاع رسانی