نکات مهم در نگهداری مواد پروتئینی

فساد گوشت:

 • هر گونه تغییر ماهیت در گوشت
 • رشد میکروب های بیماری زا

کیفیت گوشت:

 • رنگ، بافت، بو، مواد مغذی
 • جنس دام، نوع دام، سن دام، محل برش، نحوه برش

بیماری زایی گوشت:

 • رشد میکروب های غیر بیماری زا بیش از حد قابل قبول
 • رشد میکروب های بیماری زا
 • وجود توکسین بیماری زا

نکات مهم

 1. سعی شود گوشت بسته بندی شناسنامه دار تازه مصرف شود یا گوشت منجمدی که در کارخانجات بصورت صنعتی به سرعت منجمد شده و مواد مغذی آن حفظ شده باشد.
 2. گوشت را از نزدیک ترین محل معتبر عرضه تهیه فرمایید و در کمترین زمان به منزل برسانید.
 3. گوشت چرخکرده سریعتر فاسد می شود و در یخچال خانگی حدود ۲ روز ماندگاری دارد.
 4. گوشت چرخکرده را برای انجمادسازی در فریزرهای خانگی در بسته های سالم نازک بدون هوا و پارگی قرار داده که سریعتر منجمد شود و در این صورت حدود ۸-۴ ماه ماندگاری دارد.
 5. سعی شود گوشت و مرغ ها قبل از انجمادسازی در فریزرهای خانگی، بصورت قطعات کوچک تر تقسیم شود و در بسته های بدون هوا و سالم قرار گیرد که انجماد سوختگی ایجاد نشود و ماندگاری آن حدود ۱۲-۶ ماه می باشد.
 6. بسته های گوشت فریز را برچسب تاریخ بزنید.
 7. گوشت می بایست با رنگ طبیعی، بدون بوی غیر طبیعی، بدون رطوبت سطحی، بدون خونمردگی، سفت و قوام طبیعی داشته باشد و بدون ضایعه قابل رویت باشد.
 8. سعی شود برای پخت، گوشت قطعات کوچک داشته باشد که حرارت به عمق گوشت برسد.
 9. بهترین حالت انجمادسازی این است که تکه های آماده منجمد شود و در همان حالت بدون رفع انجماد طبخ گردد.
 10. به علت جاذب بودن بو گوشت را نزدیک مواد آروماتیک (عطردار) و مواد غذایی بو دار نگذارید.
 11. سعی شود گوشت که یکبار از حالت منجمد خارج می شود دوباره منجمد نشود، زیرا مواد مغذی آن کمتر می شود و از بین می رود.
 12. دمای رشد میکروب ها بین ۶۵-۴ درجه می باشد که برای جلوگیری از رشد میکروب ها می بایست یا در یخچال زیر ۴ و یا غذا در گرمکن های بالای ۶۵ درجه قرار گیرد.
 13. بعضی میکروب ها خود سمی هستند، یعنی سم تولید می کنند که با پختن از بین نمی رود. پس حتماً گوشت از مراکز معتبر تهیه شود.
 14. غذاهای پخته شده را نزدیک گوشت خام در یخچال نگذارید.
 15. گوشت خام و مرغ خام و ماهی و … را نزدیک هم در یخچال های خانگی نگذارید.
 16. باز نکردن یخ گوشت بهتر است به آرامی انجام شود.
 17. نرم و آبدار شدن گوشت هنگام سرخ کردن منوط به طرز سرخ کردن است که می بایست سریعاً انجام شود. زیرا سرخ شدن گوشت به مدت طولانی باعث سفتی و خشکی آن می شود.
 18. کباب کردن گوشت و مرغ نیز می بایست سریع با دمای مناسب انجام شود که خشک و سفت نشود.
 19. گوشت و غذاهای گوشتی قبل از مصرف دوباره که از یخچال خارج می شود می بایست حرارت ببیند نه اینکه فقط گرم شود.
 20. ماهی تازه: براق است، پولک های سفت دارد، چشم محدب دارد، آبششی قرمز و جدا از هم دارد. قوام بدن آن سفت و برگشت ناپذیر است و بوی غیر طبیعی نمی دهد.
 21. جگر تازه: لبه های تیز دارد، عارضه یا ضایعه قابل رویت ندارد و همچنین بوی غیر طبیعی ندارد.

مقالات