دولت جلوی قاچاق دام را بگیرد

دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور گفت: قیمت منطقی لاشه گوسفندی ۱۸۰_۲۲۰ هزار تومن می باشد و نرخ محصولات قطعه بندی و بسته بندی شده بر اساس لاشه ۲۲۰ هزار تومن گذاشته شده که در کلیه فروشگاه های زنجیره ای و غرف میادین میوه و تره بار عرضه میگردد، ولی اخیرا در بعضی نقاط قیمت گوشت بسیار بالا عرضه شده که تخلف می باشد.


وی با اشاره به اینکه متاسفانه قاچاق دام زنده باعث شده است که قیمت در کشور افزایش یابد، برای تولید یک کیلو گوشت قرمز حدود ۱۲ هزار لیتر آب مصرف می شود، که شامل بخشی آب مستقیم که خود دام مصرف می کند و آبی که برای علوفه مصرف شده است، اما متاسفانه براحتی این دام که هزینه زیادی برای کشور برداشته ازکشور خارج می شود
.

دسته‌بندی نشده