سرپرست جدید دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا «فود پرس» عباس عسکرزاده معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی طی حکمی فریبرز شادبخت را به عنوان سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی منصوب کرد.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی برای چندمین بار طی ماه های اخیر طی حکمی سرپرست جدید دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی را منصوب کرد.

بنا براین گزارش پس از حسن عباسی معروفان و طی ماه های اخیر، میثم جاهدی، مجید حسنی مقدم و حالا فریبرز شادبخت همگی با عنوان سرپرست، مسئولیت دفتر خدمات بازرگانی را بر عهده داشتند.

اخبار