اخبار تصویری

تصاویر محصولات

آخرین اخبار

درباره انجمن

دکتر رسولی

انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تـولیـد و بسـته بنـدی مواد پروتئینی کشـور با هدف ایجاد همبستگی و ترسیم وابستگی میان پرورش دهندگان ، کشتارگاه ها ، تولیدکنندگان ، واردکنندگان ، عرضه کنندگان و فروشگاه های زنجیره ای معتبر فرآورده های خام دامی، با گسترش و بهبود ارتباط با ارگان ها و تشکل های مرتبط برای بهبود فضای کسب وکار و رفع موانع تجاری و حمایت از تولید تشکیل گردید. اعضای این انجمن بر این باور هستند که با حفظ حـقوق مصـرف کنندگـان و رضایت مندی مشتـریان وعرضه محصـولات با کیـفیت و قیمت مناسب ، می توان به تبلیغ و فرهنگ سازی مصرف مواد پروتئینی شناسنامه دار پرداخت و کار را توسعه داد. محصولات پروتئینی خام دامی شناسنامه دار از مزرعه تا سفره تحت کنترل و نظارت سازمان محترم دامپزشکی کشور می باشد که با شرایط و ضوابط اصولی تولید و عرضه می گردد که ارزش غذایی، ایمنی فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی محصولات مناسب باشد.
این تشکل صنفی کشوری تحت نظر سازمان محترم دامپزشکی کشور تا کنون حدود ۹۸۲ محصول را با نام و آنالیز (برش، چربی گیری، استخوان گیری، پاک سازی، فراوری و غیره…) یکنواخت با کد گذاری به مراکز عرضه ارسال می نماید.
دکتر مسعود رسولی- دبیر انجمن

مزایای استفاده از مواد پروتئینی خام دامی شناسنامه دار

  • دارای اطلاعات کامل محصول، تمام مجوزهای لازم و نظارت بهداشتی مستقیم سازمان دامپزشکی کشور
  • قیمت مناسب در مقایسه با کیفیت
  • بازگشت ضایعات به صنایع دیگر و کمک به اقتصاد کشور
  • کمک به حفظ محیط زیست از طریق بازیافت با کیفیت ضایعات
  • حفظ کیفیت و دوری از تقلبات ازطرف شرکت های تولید کننده به دلیل اهمیت ارتقاء ارزش برند