مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت پشتیبانی صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور انتخاب شدند.

مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت پشتیبانی صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور انتخاب شدند.

دکتر مسعود رسولی مدیرعامل شرکت اذعان دارد شرکت تعاونی پشتیبانی صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور با سرمایه گذاری کارخانجات صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور با هدف بهبود و شرایط تامین و عرضه گوشت و مرغ در سراسر کشور در جهت ارتقاء الگوی مصرف پروتئین با دیدگاه تغذیه ای، قیمت و کیفیت شروع به فعالیت کرد. این شرکت با اهداف زیر راه اندازی شده است:

۱- ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی

۲- تامین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضاء انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور وکمک به تحقق عدالت اجتماعی

۳- رسالت اجتماعی و ملی از دیدگاه مشارکت در تامین امنیت بهداشت جامعه و حفظ محیط زیست

۴- رسالت مبنی بر حداکثر استفاده از ظرفیت های موجود و ارتقاء سطح تولید

۵- همکاری با دستگاه­های دولتی جهت توزیع گوشت ، مرغ، و مواد پروتئینی

دکتر مسعود رسولی گفت:

اولین پروژه این شرکت همکاری با دامداران و بازار مصرف می­باشد و عرضه گوشت بصورت مستقیم از دامداری به واحدهای عرضه غرف میادین میوه و تره بار و صنف قصابی و بین شرکتهای قطعه بندی و بسته بندی کشور قرار می­­دهد.

اعضای هیئت مدیره شرکت به شرح زیر می­باشد:

جاب آقای بهزاد درخور رئیس هیئت مدیره

جناب آقای حسین شاه آبادی نایب رئیس هیئت مدیره

جناب آقای یوسف جلوخانی نیارکی منشی هیئت مدیره

جناب آقای سید مجید موسوی عضو اصلی هیئت مدیره

جناب آقای بهنام درخور عضو اصلی هیئت مدیره

جناب آقای عباس علی شیری عضو اصلی هیئت مدیره

جناب آقای سید اکبر میر احمدی عضو اصلی هیئت مدیره

در آخر: این شرکت آمادگی همکاری با تشکل های دامپروری و مرغداری و پرورشی ماهی و همچنین تامین کنندگان مواد مصرفی و ارائه دهندگان خدمات به این عرصه می­باشد.

دسته‌بندی نشده