انعقاد تفاهم نامه انجمن صنعت بسته بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور و شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران

به گزارش روابط عمومی انجمن صنعت گوشت، پیرو تصمیمات جلسه ۲۵ اسفند ستاد امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی ، تفاهم نامه ای فی مابین انجمن صنعت بسته بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور و شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران در خصوص توزیع گوشت تنظیم بازار ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ منعقد گردد.

اخبارعکس