برگزاری برنامه تجاری روسیه با جمهوری اسلامی ایران توسط فدراسیون وزارت کشاورزی روسیه

به گزارش روابط عمومی انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور برنامه تجاری روسیه با جمهوری اسلامی ایران توسط فدراسیون وزارت کشاورزی روسیه در هتل پارسیان آزادی تهران از مورخ ۳_۵ مهر ماه به سه زبان فارسی، روسی و انگلیسی برگزار گردید، که در این برنامه چشم انداز توسعه صادرات و واردات گوشت و استراتژی های کار در بخش خرده فروشی در مورخ ۴ مهر ماه با حضور انجمن گوشت و مواد پروتئینی کشور و شرکت های صادر کننده روسیه و واردکنندگان ایران مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر مسعود رسولی دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور به نمایندگی از این صنعت در این رویداد حضور و در زمینه این صنعت سخنرانی داشته اند.

اخبارعکس