دیدار رئیس هیات مدیره، نائب رئیس و دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور با معاونین و مدیران عالی رتبه سازمان دامپزشکی کشور

به گزارش روابط عمومی انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور در روز دوشنبه مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، رئیس محترم هیات مدیره، نائب رئیس محترم و دبیر محترم انجمن با معاون محترم بهداشتی و پیشگیری (جناب آقای دکتر حسن اختیارزاده) ، معاون محترم توسعه مدیریت و منابع (جناب آقای دکتر سیداصغر برائی نژاد) و مدیرکل محترم دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی (جناب آقای دکتر هادی تبرایی) و جناب آقای دکتر داود امان الهی و مدیرکل محترم دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم (جناب آقای دکتر سعید کرمی) ملاقات داشته و در خصوص صنعت بسته بندی گوشت و مرغ برسی ، تبادل نظر و مذاکراتی صورت پذیرفت.

اخبارعکس