بازدید رئیس سازمان دامپزشکی کشور از شهر پروتئین مهیا

بازدید رئیس سازمان دامپزشکی کشور  «دکتر مجتبی نوروزی»  به همراه معاونین و هیات همراه از شهر پروتئین مهیا در مورخه ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ صورت پذیرفت.

در این رویداد پس از سخنرانی جناب آقای بهزاد درخور (مدیر عامل شرکت مهیا پروتئین)، جناب آقای دکتر رسولی (دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور) انجمن را به رئیس سازمان معرفی فرموند و در خصوص مسائل و مشکلات این صنعت و همچنین فعالیت های انجام شده توسط انجام و همکاری های لازم با بخش های دولتی در خصوص تولید و توزیع گوشت و مرغ بسته بندی دولتی صحبت فرمودند.

اخبار