خرید تضمینی مازاد تخم‌مرغ توسط وزارت جهاد کشاورزی

مدیرکل تامین دام و فرآوری محصولات دامی شرکت پشتیبانی امور دام کشور از اقدام وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی مازاد تخم‌مرغ از مرغداران کشور خبر داد.

محمد جعفری گفت: بر اساس شرایط در این مقطع از سال بیشترین برنامه‌ریزی برای تولید تخم‌مرغ را داریم و خوشبختانه شرایط تولید نسبت به مصرف افزایش پیدا کرده است و قاعدتاً قسمتی از تولید با نبود عرضه و تقاضا مواجه است. بنابراین شاهد افزایش ذخیره در مرغداری‌های تولیدکننده هستیم.

مدیرکل تأمین دام و فرآوری محصولات دامی شرکت پشتیبانی امور دام کشور با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی با توجه به نبود عرضه و تقاضا در بازار تخم‌مرغ، اقدام به خرید تضمینی مازاد تخم‌مرغ از مرغداران کرده است، افزود: بر همین مبنا شرکت پشتیبانی امور دام بر اساس مصوبه ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان مباشر خرید تخم‌مرغ مازاد مرغداران، مأموریت دارد کمیته‌ای برای قیمت‌گذاری تشکیل دهد و این کمیته به صورت هفتگی بر تخم‌مرغ تولیدکنندگان قیمت‌گذاری کند و تولیدکنندگان می‌توانند مازاد تولید خود را در سردخانه‌های تعیین شده تحویل دهند.

جعفری اظهار کرد: بر اساس مصوبات کمیته در جهت حمایت از گله‌های جوان مقرر شد تا تخم‌مرغ گله‌های تولیدی تا ۵۰ هفته، را جذب و نگهداری کنیم.

به گفته وی، تاکنون حدود هزار تن از تخم‌مرغ‌های مازاد مرغداران خریداری و ذخیره شده است.

اخبار