هدایای اهدایی شرکت های بسته بندی مواد پروتئین کشور به زلزله زدگان خوی