همایش مدیران عامل شرکت های صنعت گوشت مواد پروتئینی کشور همزمان با مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور و مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی پشتیبانی صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور

همایش مدیران عامل شرکت های صنعت گوشت مواد پروتئینی کشور همزمان با مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور و مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی پشتیبانی صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور در مورخ ۶ تیر ماه سال ۱۴۰۳ هر چه باشکوه تر در هتل المپیک تهران برگزار گردید.

در این همایش گزارش عملکرد سالیانه انجمن و تعاونی ارائه گردید و دو شرکت چیمن چاشنی (بوبارد) و مهران سرد به اعضای محترم انجمن در خصوص بهره برداری از خدمات این شرکت معرفی شدند و همچنین ما بین مدیران این صنعت هم اندیشی و تبادل اطلاعاتی صورت گرفت و در خصوص مشکلات صنعت صحبت شد و راه حل هایی در خصوص آن ارائه گردید.

در این رویداد همچنین از دو حامی مالی همایش قدردانی و تندیش اهدا گردید.

دسته‌بندی نشده