صادرات دام به کشورهای منطقه از برنامه‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی است

دماوندی‌نژاد گفت: صادرات دام به کشورهای منطقه یکی از برنامه‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی است و حمایت‌های لازم را برای این موضوع اجرایی خواهیم کرد.

حسین دماوندی‌نژاد معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در بازدید شبانه از پایانه مرز باشماق مریوان با تاکید بر تسهیلگری در صادرات دام اظهار کرد: صادرات دام به کشورهای منطقه یکی از برنامه‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی است و حمایت های لازم را برای این موضوع اجرایی خواهیم کرد.

وی مرز باشماق را یک بستر مهم برای توسعه صادرات و دامپروری عنوان کرد و افزود: کردستان بعنوان یکی از استان‌های قطب در پرورش دام ظرفیت مناسبی برای صادرات است.

بازدید شبانه معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از پایانه مرز باشماق به منظور رفع موانع احتمالی صادرات دام و همچنین تسهیل‌گری و هماهنگی لازم بین دستگاه‌های اجرایی استان به‌منظور صادرات دام انجام شد.

در این بازدید شبانه معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در دیدار با مدیرکل گمرک مریوان در خصوص بررسی و حل این مسائل به بحث و گفتگو پرداختند.

اخبار