جلسه دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور دکتر مسعود رسولی با رئیس اتاق بازرگانی سن پترزبورگ