خرید و ذخیره سازی ۳۰۰ تن مرغ مازاد بر نیاز در استان همدان

همدان- مدیرکل پشتیبانی امور دام استان همدان گفت: اقدام به خرید و ذخیره سازی بیش از ۳۰۰ تن مرغ مازاد بر نیاز بازار شده و این روند همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل اینانلو در جمع خبرنگاران عنوان کرد: در راستای تنظیم بازار گوشت قرمز و تأمین نیاز مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر همزمان با اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها اداره کل پشتیبانی امور دام استان همدان در قالب سهمیه‌های تخصیصی و بر اساس معرفی نامه‌های صادره از سوی معاونت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی اقدام به توزیع گوشت شد.

وی ادامه داد: در این راستا، تاکنون اقدام به توزیع حدود ۸۸ تن گوشت گوساله و گوسفند منجمد از محل داخلی و وارداتی شده که با توجه به نیاز بازار همچنان ادامه خواهد داشت.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان همدان خاطرنشان کرد: با توجه به تاکید مقام عالی وزارت در زمینه جمع آوری مرغ مازاد بر نیاز بازار و در راستای تسهیل روند اجرایی طرح مردم سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها از ابتدای شروع طرح، در پیش گرفته شده است.

اینانلو تصریح کرد: با استفاده از تمامی ظرفیت‌های کشتارگاهی و ذخیره‌سازی استان، اقدام به خرید و ذخیره سازی بیش از ۳۰۰ تن مرغ مازاد بر نیاز بازار شده و این روند همچنان ادامه دارد.

دسته‌بندی نشده